Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2002  Leidje Berg

Gedichten - Leidje Berg

Kleine storing

Een half uur later lijkt het strand weer heel gewoon;

alleen die pootafdrukken van de baar en 't schoon

door reddingshelicopter opgewerveld zand...

de paar geknakte parasols, de lege binnenband...

En waar Franšois, die oude, net is aangespoeld,

wordt 't strand door kindertjes weer juichend omgewoeld.

 

 

Madonna

Als ik geen lekke band gekregen had,

waardoor ik stoppen moest bij die plataan,

dan lag ze daar nog naast dat stoffig pad,

waarlangs de boeren naar het kerkhof gaan.

 

Ze werd als vuilnis met de bloemen afgedankt,

toen 't graf geruimd werd dat ze tooide, vele jaren.

Nu staat ze op mijn schoorsteen, bloemomrankt;

zal Zij als wederdienst ook mij bewaren?

 

 

Volle maan in juli

Op 't stille strand verraden vage schimmen

hun samensmelten, ÚÚn als zee en lucht.

Ze zijn, als wij, het campinglicht ontvlucht

en wachten waar de maan uit zee zal klimmen.

 

Uit paarse nevels, die zacht op gaan lichten

wanneer een vissersboot zijn lamp ontsteekt,

rijst, zichtbaar door de blik ernaast te richten,

de doforanje maan, die klimmend bleekt.

 

Van 't duin komt hossend, onder joelend lallen

een groepje ouderen in kennelijke staat.

Men zingt 'nog lang niet dood te zullen vallen',

terwijl 't serene licht hun angstgezicht verraadt.

 

Frankrijk, zomer 2003

Gedichten © Leidje Berg

Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2002  Leidje Berg