Homepage  Poëziewedstrijd  Poëziewedstrijd 2008  Bart Smout  Beoordeling Lindenbergh

Beoordeling Ik vlinder door de dag - Bart Smout door Elma Lindenbergh

De poëzie van Bart Smout bestaat uit opsommingen van feiten en bezigheden, afgewisseld door verrassend poëtische passages.
‘Ik vlinder door de tijd’, gekozen tot het winnende gedicht van april / mei 2008, is een voorbeeld van hoe eenvoudige, alledaagse dingen als theezetten en afwasmiddel kopen een plaats kunnen krijgen in een poëtisch geheel.
De eerste en twee laatste strofes omarmen de opsomming van de ogenschijnlijk onbelangrijke bezigheden in de tussenliggende strofes: het verwisselen van een lamp, het eten van een krentenbol met boter en het doen van de afwas.
De indruk wordt gewekt dat de dichter druk bezig is, maar niets is minder waar. Het wezenlijke blijft ongeschreven op het maagdelijk wit papier op tafel.
Een prachtige vondst vind ik de ruimte tussen ‘zet thee’ en ‘drink thee’. In die ruimte staat de thee duidelijk even te trekken.
Het gedicht vertelt hoe de dichter probeert weg te vlinderen in allerhande huishoudelijke handelingen om niet te worden geconfronteerd met hetgeen zich in hem afspeelt.
Hij is op de vlucht, ontwijkt het witte, wachtende papier.
Een suggestie mijnerzijds: met ‘mijn afgelegde vleugels’ krijgt het vers een prachtige afsluiting. De laatste strofe (waarin overigens wel een storende dt-fout staat want ‘ik’ word weer rups) is een gedichtje op zichzelf en kan als niet per se noodzakelijk beschouwd worden. Een idee misschien?

Ook het gedicht ‘Het nieuwe leven’ is heel beeldend en de dag wordt mooi gepersonifieerd.
‘Tegen de tijd infietsen’ vind ik een prachtige uitdrukking.
De derde strofe lijkt me echter tegenstrijdig aan de tweede. De dichter zegt ‘de indruk te wekken’ nog beide kanten op te kunnen, ‘maar nee’. Tot hier. Het een loopje kunnen nemen met de tijd zegt het tegenovergestelde. Mijn voorstel is dus: stoppen na ‘maar nee’ en afsluiten met de verrassende, schijnbare tegenstrijdigheid ‘Welterusten, pasgeboren dag’.

De andere gedichten bevatten enkele heel aardige, dichterlijke wendingen, maar zijn door de vorm en de veelheid aan woorden mijns inziens onder proza te scharen.Augustus 2008, Elma Lindenbergh-van Wuijckhuijse

Beoordeling Ik vlinder door de dag - Bart Smout door Elma Lindenbergh

Homepage  Poëziewedstrijd  Poëziewedstrijd 2008  Bart Smout  Beoordeling Lindenbergh