Homepage  Poëziewedstrijd  Poëziewedstrijd 2010  Caroline Devooght  Beoordeling Lindenbergh

Beoordeling Gedichten - Caroline Devooght door Elma Lindenbergh

Waarom treffen de gedichten ‘weten’ en ‘geweten’ van Caroline Devooght mij zo? Omdat het beschreven probleem zo herkenbaar is? Of door de zuivere eenvoud waarmee de onzekerheden bij een ingewikkelde, zeer complexe materie als dementie zo helder en indringend zijn verwoord?

‘weten’ en ‘geweten’, nieuwsgierigheid opwekkende titels, maar is ‘geweten’ hier als voltooid deelwoord of als zelfstandig naamwoord bedoeld?

Heel mooi vind ik hoe de vragen ‘wat doe je met mij’ en ‘wat doe je dan met mij’ (vers 1) evenals ‘wat doe ik met jou’ en ‘wat doe ik dan met jou’ (vers 2) de gedichten als het ware omarmen. Daarbinnen speelt zich de problematiek af. Het ‘afmeten’ van goed en kwaad en het ‘mondig’ eten, zijn heel aardige vondsten.

Het rijm is verrassend en zonder dwang, terwijl het ritme speels en plezierig overkomt, een extraatje in een overwegend blank vers.

In het eerste gedicht zou ik het woord ‘eens’ in regel 9 weglaten. Dat verdiept het dramatische aspect en is bovendien beter voor het ritme.

Gedicht 2 is ritmisch wat rommeliger. Regel 7, 8 en 9 kunnen beter door er desnoods een enkel woord aan toe te voegen. Daarnaast vind ik het woord ‘glanzeloos’ niet mooi en ook een beetje overbodig.

Kortom: ik zou deze 2 verzen graag samengevoegd zien tot een tweeluik. Ze vormen een prachtige eenheid, een met tederheid en inleving geschreven gedicht, verrassend in eenvoud. De helderheid staat loodrecht tegenover de verwarde wereld van het onderwerp. Een schijnbare tegenstrijdigheid die heel trefzeker is gekozen.


Januari 2011, Elma Lindenbergh - van Wuijckhuijse

Beoordeling Gedichten - Caroline Devooght door Elma Lindenbergh

Homepage  Poëziewedstrijd  Poëziewedstrijd 2010  Caroline Devooght  Beoordeling Lindenbergh