Homepage  PoŽziewedstrijd  PoŽziewedstrijd 2008  Joke Rhebergen  Beoordeling Lindenbergh

Beoordeling De vroege uren - Joke Rhebergen door Elma Lindenbergh

Wat kan ik toevoegen aan een gedicht waarin met zů weinig woorden zů veel wordt gezegd? 
Lezend en herlezend vind ik in deze 17 woorden een complete wereld waarin tijd niet meer belangrijk is en waarin warmte en begrip een hoofdrol spelen.

Het gedicht is zuiver in eenvoud en maakt duidelijk dat er soms weinig woorden nodig zijn om heel veel te zeggen.
'Leger van woorden' en 'warmer van samen' wordt hier in de praktijk gebracht.
Er is nog wel een vraag van mijn kant: is 'Gedicht' de titel en, zo ja, is het symbolisch bedoeld? 

Hoewel 'Gedicht' door de jury tot winnend vers werd benoemd, is er ook waardering voor 'Als' en 'Is het al licht'.
Ook hierin wordt met een minimum aan woorden een duidelijk beeld geschetst.
Twee kleine kanttekeningen van mijn kant:
-in 'Als' zou ik het woordje 'vaker' op een eigen alinea plaatsen, zodat de ontsierende komma weg kan.
-In 'Is het al licht' vind ik het populaire 'kan', in de tweede strofe, niet mooi in deze poŽzie. 'Kunt' is zuiverder en bovendien wordt dan vermeden dat 'kan' en 'nog' naast elkaar staan, waardoor een n-klank wegvalt.

Al met al zuivere, verrassende poŽzie.Juni 2008, Elma Lindenbergh-van Wuijckhuijse

Beoordeling De vroege uren - Joke Rhebergen door Elma Lindenbergh

Homepage  PoŽziewedstrijd  PoŽziewedstrijd 2008  Joke Rhebergen  Beoordeling Lindenbergh