Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2003  Marianne E. Klapwijk

Gedichten - Marianne E. Klapwijk

Golfslag

Loodrecht rollen ze om:
grijs, groen en blauw
zullen welvend vinden
Het verticale minnen zweept
hen nog meer op, gebogen sterk
van binnen klimmen ze hoog op
langs razende winden en
verblinden hun zinnen bruisend
over de horizon; de schuimlagen
slagen in het meer van de zee.

 

Digested presence

Verteerde aanwezigheid
voel niet meer
de leegte
ze zal ten dode zijn
ontwaak
en laat slechts achter
wat ik liefheb

Gedichten © Marianne E. Klapwijk

Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2003  Marianne E. Klapwijk