Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2009  Marion Steur

Gedichten - Marion Steur

waterdrager


argwaan gedragen door het water

wie draagt het waterargwaan welt        groeit uit

tot een moeras       

verhult                wie het water

draagthet moeras drijft voort        argwaan

gebleekt en gehard door maanlicht             regen wast

maar doordrenkt niet meer             de tijd draait

rondjeswie draagt het water

 

het moeras drijft zijn trage gang

niet meer te achterhalen         wie

het water             draagt 

verlicht
 

op sommige dagen heel soms

vind je een deken van licht

opgerold              stralend

zo gauw je oog er op valt

rolt 'ie uit

 

onttrekt alles aan het zicht

want overdekt met overdadig

licht                   weerkaatst alle

tegemoetkomende kleuren

 

elke sprank elke zweem

beneemt je de adem  het licht

onttrekt het aan je zicht

het enige wat rest    je af te wenden

 

als het licht is uitgewoed lijkt

alles bij het oude          het licht

blijft bij je             in je hoofd 

buurmans gras

 

als de zinderende stilte losbarst

houdt een ieder met gespitste oren

de adem in

rimpelloos wachtten de wateren

op een teken van hogerhand

om buiten de oevers te treden

over woeste gronden te stromen

de kiem te leggen

voor gras als van de buurman
 

Gedichten © Marion Steur

Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2009  Marion Steur