Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2009  Mieke de Baene

Gedichten - Mieke de Baene

HERKENNEN

Ik herken
de rouwrand om de postzegel
van een ziel,
het verdriet dat
besluit
onherstelbaar te zijn,
de beweging die
naar de afgrond loopt,
de keuze die
inspiratiebron en uitgestelde
handeling is.
Ik herken
de frisheid,
het avontuur,
de bloedband,
die alles
herstelt
wat rede en conventie
deed neerslaan.
Ik herken
het mededogen
en de bereidheid tot offer,
de belegering en de
onverdeelde
koppigheid waarmee
een bres geslagen wordt
tussen herhaling en waarheid,
tussen nooit en onbegrensd.


 

 

GEDULD

Verlangen is het
zoete wachten
op de voetstap
die uit dezelfde richting klinkt,
op de zoen
die smaakt
naar besuikerde hemel.
De perfecte synthese
tussen muze en tijd.
Gelijkzwevende temperaturen,
plechtig bijna
erg vrij
en royaal..
De diepmenselijke toets
van zoeken
tasten
aanraken
schoorvoetend betreden.
Elk detail
proeven
als sappig fruit.
Dromen met open ogen.
Wenen zonder geluid.
Verlangen
is bereidheid,
verbazing die
ontroert
Ogen als spiegels.
Armen als spiegelbeelden.
Verlangen is het
wachten
op het moment,
het uur
dat je kunt
praten met wie
je tot die
eenzaamheid
dreef.


 

 

ONGEWOON


Laat ons uitzonderingen zijn.
Vierkante parels
in open oesters.
Aardbeien in de winter,
sneeuw van marsepein
in de zomer.
Vissen die zwemmen
in het zand,
happend om
vuur
met longen die
barsten
van tederheid.
Dansers op die ene
tegel
tussen de maan en de zee,
zuchtend
van ingehouden
verlangen.
Goden zonder
hemel.
Ridders zonder
paard.
Laat ons uitzonderingen
zijn.
Wonderen zien
met kleine ogen,
steevast geloven.
Handen en
harten verstrengeld
houden.
Voelen
in het ritme
van eb en vloed.
Eeuwig lang
en
nooit verloren.

Gedichten © Mieke de Baene

Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2009  Mieke de Baene