Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2006  Sandra Burgers

Gedichten - Sandra Burgers

Het licht betimmert

Een monument
trekt zich op uit barst en groef
en schittert door gespaard verval

barst open
als blikkerende werkplaats
boven het glinsterend
nat van Vlissings sop

trekt zich op
als een roomschilferig doek
onder een hoog gespannen hemel
en
werft zich een rammelende
vracht van gebroken ruitjes
aan de trillende
voet van de havenstad

Een monument
waar niets anders dan
het vervlogen straatbeeld

de oude fabriek het licht betimmert.

 

Vriesgaren

Héél zorgvuldig,
ik zou haast zeggen:
met dwangmatige precisie

Is vannacht fijnkruimelige
vorstpoeder uitgestrooid
over
elk ding in de buitenwereld
dat zich aan mijn ogen voordoet

over alles
wat onbedekt stond; wat
weerloos was aan ' precies goed'
over
alles wat normaal met morgenschemering
zijn kleur hervindt,
maar nu
een oplichtende koele grijnslach is

een natuurlijke bleekbehandeling, een
1 februari viering in krijt,
een schijnbaar zinvol onbewogen daad, waarvan
geen andere gevolgen bekend

dan
de krakendwitte tooi die
Middelburg vandaag draagt; trots
gedrapeerd over stille schouders

Een dunne stof beneveld ijs
effen geverfd in vriesgaren.

 

Schudden voor gebruik

Ribbelrand,
een glasharde kraag
draait stijf
tomatenrode striemen
in de blozende
greep van
grijpgrage
vijf

Rechterhand,
precies onder de dop
schudt stevig
voor gebruik
witte knokkels
in roomvlokken
voor het ingaan
uit

shhhhhhh…

Aangebrand
en leeggelopen
koelt de proestende
kroon
zich met badstof
klam veegmondje
schoon.

Gedichten © Sandra Burgers

Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2006  Sandra Burgers