Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2008  Stijn Ronsse

De andere ode - Stijn Ronsse

Nooit zal ik haar nog missen
dacht hij
en zette zich neer
zoekend naar een woord
dat zijn gevoel omschrijven kon

Met honderden passeerden ze
voor zijn ogen
allemaal voortschrijdend
met handen en voeten
maar zonder gezicht

Tot er eentje was
van gracieuze schoonheid
lieflijk in al haar gedaanten
die met een glimlach toonde
dat ze huilen wou

De andere ode © Stijn Ronsse

Homepage  Schrijversweb  Schrijversweb 2008  Stijn Ronsse