Homepage  Prozawedstrijd  Prozawedstrijd 2003  Joost Zijlmans  Beoordeling BSN

Beoordeling Zwanenhals - Joost Zijlmans door BSN

Wat ook een probleem is, is het voorgelegd krijgen van een verhaal, met de opdracht opbouwende kritiek te leveren, terwijl je maar geen kritiek kunt bedenken. Drie keer heb ik Zwanenhals gelezen, en nog maar steeds geen kritiek. Ik kan wijzen op de tweede zin: Niet van vliegen, zoals die tot zijn ergernis (...) rondjes draaien ... want die is ongrammaticaal zonder het tweede ‘die’: zoals die, die tot zijn ergernis... Mooi is de correcte zin misschien niet, maar dat is te ondervangen, bijvoorbeeld met Niet de soort vliegen die tot zijn ergernis ...

Dat was dan de kritiek, Joost.

Een erg goed verhaal, dat zeker geplaatst zal worden in een tijdschrijft als Pa§ionate. De kwaliteit ervan is op het eerste gezicht onopvallend en dus ook niet met enige bewijskracht aan te tonen: er staat geen woord te veel in deze monologue intérieur, waarin observaties (botjes op het bord, gedoe van Irma en Fasco), dialogen en overpeinzingen schijnbaar willekeurig door elkaar gegooid zijn. De verschillende elementen echter zijn zo effectief geordend dat de aandachtige lezer zich kan verplaatsen in de ik-verteller en dus kan begrijpen, althans intuïitief, wat de overeenkomst is tussen deze student en de groenteman met slechte tanden. Het is dan ook een mooie vondst de man op een zwaan te laten landen.

Verteltechnisch is alles in orde, wat natuurlijk niet wil zeggen dat elke lezer het verhaal ook mooi zal vinden. Wie geen affiniteit voelt met de overwegingen van de ik-figuur, zal niet geraakt worden door wat hier staat. De lezer die een leuke anekdote verwacht en die wil dat het personage meer aangekleed wordt, zal de suggestieve kracht van dit proza niet zo kunnen waarderen. Het zij zo schrijvers van literaire verhalen zijn er nu eenmaal niet op uit om iedereen te behagen.

Mijn heel persoonlijke lezersreactie is: te kort! Hier zit volgens mij een novelle in. Ik zou graag meer willen lezen over dit drietal en over de ontwikkelingsgang van de ik-figuur. Zijlmans: er ligt in 2004 een mooie taak voor u.

 

Januari 2004, Hans ter Mors

Beoordeling Zwanenhals - Joost Zijlmans door BSN

Homepage  Prozawedstrijd  Prozawedstrijd 2003  Joost Zijlmans  Beoordeling BSN