Homepage  Prozawedstrijd  Prozawedstrijd 2007  Olga Schoonheim  Beoordeling BSN

Beoordeling Altijd Suzanne - Olga Schoonheim door BSN

Olga Schoonheim demonstreert hier, onbewust wellicht maar wel overtuigend, de kracht van de ‘raamvertelling’.

Er is een raam: het ‘heden’, met een wandeling langs een huis met feestgedruis. Aan het slot is het heden er weer, met een verrassende ontknoping (Suzan in de rolstoel). En daartussen zit dan het verhaal waarin duidelijk wordt wat de ik met die vrouw in de rolstoel te maken heeft, en daardoor krijgt alles met terugwerkende kracht betekenis.

Dat hoort zo in de raamvertelling en dat is dus in orde. Hier is het zelfs heel erg in orde, want door de laatste alinea krijgt het verhaal de tragische lading die literatuur moet hebben.

Alles klopt in dit mooie verhaal.

In de eerste plaats wordt aan een ‘technische’ eis voldaan, op een heel natuurlijke manier: er zit een kleine maar betekenisvolle ontwikkeling in het kleine verhaallijntje ‘heden’. We gaan van ‘rolstoel’ naar ‘Suzan’ en van de waarneming van het feest naar ‘kom, we moeten verder’. Niet zo spectaculair, wel effectief. Zonder die kleine verschuiving zou er helemaal geen verhaal zijn, dat heeft de auteur wel goed aangevoeld.

En wat ook erg goed is, is de betrokkenheid van de ik-verteller. Die is er al in het begin, op een subtiele manier (de rolstoel trekt haar meer dan zij hem duwt) en, eerlijk gezegd, ook wel op een minder subtiele wijze, door het expliciteren van de positie van de ik: Ik ben te oud voor ..., Ze denken dat ik mijn levensvervulling gevonden heb ... Proza wordt indringender als zoiets wordt weggelaten; de lezer kan dat heel goed afleiden uit wat er verder allemaal verteld wordt.

En daarmede is mijn kritiek meteen uitgeput. Het is heel moeilijk om bewijsmateriaal aan te dragen voor de stelling dat een verhaal ‘goed’ is, en ik kom dan ook niet verder dan de perfectie van de raam-opzet en de zeer goede dosering van de feiten in de eigenlijke vertelling. Hoewel dat een verslag is van wat er zich in jaren heeft afgespeeld, is dat verhaal intens en spannend geworden, doordat de lezer steeds meer beseft dat het tussen de goedbedoelende ik en het meisje met de kille blik wel tot een drama moet komen. En dan toch nog die verrassing aan het eind: knap werk.
 

Juli 2007, Hans ter Mors

Beoordeling Altijd Suzanne - Olga Schoonheim door BSN

Homepage  Prozawedstrijd  Prozawedstrijd 2007  Olga Schoonheim  Beoordeling BSN