Homepage  Poëziewedstrijd  Poëziewedstrijd 2009  Gerard B. Burgers  Beoordeling Lindenbergh

Beoordeling Gedichten - Gerard B. Burgers door Elma Lindenbergh

De gedichten van Gerhard B. Burgers heb ik met ontroering en met gefronste wenkbrauwen gelezen en herlezen.
De taal waarin de verzen zijn geschreven getuigt van een prima taalgevoel en van de liefde beelden en emoties in mooie woorden te vangen.
Daarnaast schept de dichter veel onduidelijkheid. Wat bedoelt hij? Wat wil hij hier vertellen?

Aangemeerd, het eerste gedicht, spreekt mij het meest aan. Ik zie heldere beelden, ontroerende beelden, beelden van eenzaamheid. Ik voel me, terecht of onterecht, in een niemandsland geplaatst.
‘grenzeloos verlangen wordt beteugeld (denk even aan de t die een d moet zijn!) door terughoudendheid’ is een mooie tegenstrijdigheid, een fraai gekozen dichterlijke vrijheid, onmogelijk, maar vragend om aandacht.
De twee laatste alinea’s van het tweede couplet,’angst is een ander woord voor extreme breekbaarheid’, vind ik ronduit prachtig. Ze zouden het uitgangspunt voor een diep psychologisch gesprek kunnen vormen.
De ontroerende slotzin benadrukt met hoeveel intensiteit dit vers werd geschreven.

Afscheidzee (Ik zou een s tussen afscheid en zee plaatsen), met daarin het mooie woord ‘jammerschuren’, begint met een zeer poëtische zin die nieuwsgierig maakt naar wat nog komt, maar hoe ik dit gedicht moet lezen, is niet overal duidelijk.
Jammer, omdat ik het gevoel heb dat er over iets heel wezenlijks wordt verhaald.
Om de lezer echt deelgenoot te maken, zal toch minder puzzelwerk geboden moeten worden.

In Woekergras (een geweldig mooie titel!) schrijft de dichter over zijn vader.
Een triest vers waarin ik volkomen verdwaal in verwarring.
Ik wil Gerhard aanraden zich voortaan niet meer aan een gedicht met rijm te wagen. Bij rijm hoort ritme en dat ontbreekt hier, waardoor het geheel nogal schokkerig wordt.
De slotzin, ‘niemand weet nog hoe mijn vader heet’, deed mij direct denken aan de beroemde zin ‘mijn kind weet nog niet hoe ik heet’ van Neeltje Maria Min.

Samenvattend
Mooie poëtische taal en prachtige beelden zoals ‘meisje uit ruwe bast geboren’ en ‘hij boetseert zijn klei in late dagen’.
Alles wordt met tederheid verwoord.
Er zijn veel enjambementen die heel zuiver gekozen zijn, vooral in het eerste gedicht.
Jammer genoeg zijn de verzen veelal erg cryptisch. Het is prima als de lezer ruimte krijgt voor een stukje eigen invulling, maar hij moet niet het gevoel krijgen in een doolhof te zijn beland.
Waarom is Gerhard , ondanks deze kritiek, toch de winnaar van deze ronde geworden?
De tedere woordkeus en het gebruik van trefzekere enjambementen wekken de belofte dat er sterk en overtuigend werk gaat volgen, waarbij een beetje meer helderheid m.i. wonderen zal doen.


Januari 2010, Elma Lindenbergh - van Wuijckhuijse

Beoordeling Gedichten - Gerard B. Burgers door Elma Lindenbergh

Homepage  Poëziewedstrijd  Poëziewedstrijd 2009  Gerard B. Burgers  Beoordeling Lindenbergh